Læs mere

IT-sikkerhed

Vi tilrettelægger indkøb og opsætning af hardware, så den er klar til brug.

IT-infrastruktur

Vi opbygger IT-infrastruktur, så virksomheden kan indfri sit potentiale

Virtualisering & hosting

Vi står for hosting og minimerer udgifterne til virksomhedens servere.

Dagligt IT-drift

Vi modvirker IT-problemer ved at varetage den daglige IT-drift.

Valg af hardware

Vi tilrettelægger indkøb og opsætning af hardware, så den er klar til brug.

Web Design

Vi laver design og udvikling af hjemmesider, se hvad vi kan gøre for dig.

IT-sikkerhed

Det er et ærgerligt faktum, at hackere og IT-kriminelle ofte går efter små og mellemstore virksomheder, hvor sikkerheden ikke er i orden. Deres mål kan enten være at stjæle oplysninger, skaffe sig adgang til fakturaer og mailinglister, eller til at bruge virksomhedens maskiner som et bot-net til at distribuere malware eller scammails.

Itrea forsvarer din virksomhed mod IT-angreb ved hjælp af firewalls, der overvågning af datatrafikken til og fra din virksomhed. Overvågningen foregår automatisk 24 timer i døgnet, og reagerer på usædvanlige hændelser eller trafik. På den måde bliver eventuelle angreb eller inficerede computere, servere eller telefoner opdaget og isoleret med det samme.

Samtidig har vi avancerede redskaber til DLP (Data Loss Prevention), der forhindrer at fortrolige dokumenter bliver sendt ud af huset ved en fejl eller forsætligt, f.eks. af et stykke malware.

Få et service-tjek

Gammel hardware kan både gøre medarbejderne langsommere og resultere i nedbrud.

Du kan få Itrea til at beregne, hvor meget arbejdstid virksomheden kan vinde ved at skifte til hurtigere software eller hardware, f.eks. så medarbejderne ikke er nødt til at vente 5-10 minutter på at computeren starter efter et møde.

Vi kan også reducere dine omkostninger ved et nedbrud, f.eks. hvis jeres servere sætter ud og I ikke kan sende varer eller fakturaer i flere døgn.

opsætning af it-infrastruktur

Itrea etablerer den it-infrastruktur, der får din virksomheds dagligdag til at fungere optimalt. vi er leveringsdygtige i alt fra servere, hosting og hardware til etablering af internet, telefonløsninger, samt opsætning af printere og mail. vores udgangspunkt er løsninger fra microsoft, som vi er specialister i.

vi sætter en stor ære i at levere it-infrastruktur, der så at sige passer sig selv og er i drift hele tiden. på den måde sparer din virksomhed både tid på selv at vedligeholde systemerne, og på at langsom it ikke holder virksomheden tilbage. konkret har vi sparet 70.000 kr. om året for en enkelt virksomhed blot ved at forbedre serverdriften, og hos en anden kunde har de sparet to daglige timers nedetid for 20 medarbejdere.

Kontakt os for at høre mere om, hvad du kan spare med en forbedret it-infrastruktur.

Opsætning af netværk, mailservere, m.m.

Itrea tilbyder opsætning af servere og IT-infrastruktur til alle virksomheder, så alle brugere er bedst muligt rustet til at udføre deres arbejde. Hverdagen for brugerne er typisk, at internet, adgang til servere, mails og kalender skal fungere hele tiden. Vi ser det som vores opgave at få løsningen til at fungere, uden at brugerne behøver tænke nærmere over det.

Opsætningen inkluderer også, at vi definerer, hvem der har adgang til hvilke filer og hvilken software. F.eks. skal bogholderen og produktudvikleren typisk have adgang til forskellige oplysninger.

Vi installerer servere med firewall og VPN-forbindelse, så medarbejdere kan arbejde i marken.

Software i virksomheden

Itreas softwareløsninger kommer fra etablerede producenter. Det er først og fremmest software fra Microsoft (f.eks. Windows og Office 365), men vi er også Adobe Partner. Mailscanning leveres fra Commendo, antivirus fra TrendMicro, og vi har løsninger til meget andet - alt sammen valgt ud fra, at IT-løsningen skal køre stabilt.

Vi installerer som hovedregel Microsofts styresystemer i form af OVS - Open Value Subscription. OVS kombinerer en fast lav månedlig ydelse med muligheden for at opgradere styresystemet, når næste generation af Windows udkommer.

En PC kan altid leveres med den valgte software installeret. På den måde er firewall, printer, email, kalender og programpakker klar, så kan medarbejderen gå direkte i gang med arbejdet.

Softwarelicenser og partnerskaber

Vi kender vilkår og priser for softwarelicenser, så du får produkterne til det rigtige antal brugere, og vi holder styr på dine licenser, så du aldrig betaler for meget. Vi ved f.eks., at Windows-licenser optælles årligt, så der kan tilføjes brugere uden merpris helt frem til næste optællingsdag, mens Office 365-licenser skal betales så snart en ny bruge tilkobles.

Har du brug for avancerede eller specialiserede softwareløsninger (f.eks. Microsoft Dynamics C5 eller Dynamics NAV-systemer), har vi partnerskaber med forskellige IT-konsulenter landet over. Integrationen af softwaren overlader vi til dem, mens vi etablerer vi den nødvendige IT-infrastruktur, f.eks. i form af serverløsninger.

Certificeret Microsoft-partner

Som Silver-certificeret Microsoft-partner tilbyder vi en Microsoft hosting-platform til vores kunder, fordi vi mener, det giver vores kunder de bedste muligheder. Eftersom direktør John Petersen har uddannet systemadministratorer i brugen af Microsofts løsninger, kender vi mulighederne i Microsofts løsninger bedre end de fleste. Desuden er det vores erfaring, at Microsoft når deres mål og er dygtige til at anvende best practice.

Vi har også valgt Microsofts løsninger ud fra et princip op, at vores kunders systemer skal være fleksible og standardiserede. Det vil sige, at software, websider og informationer let kan flyttes til en ny server, hvis du har brug for det. Du skal nemlig ikke være bundet hos Itrea, blot fordi vi i en periode hoster dine data.

For brugerne i dagligdagen har løsningen desuden den fordel, at man arbejder med en brugergrænseflade, som de fleste kender i forvejen fra Office, Windows og lignende programmer.

Virtualisering og hosting af servere

Hosting af data, mails, økonomisystemer og andet kan ske på flere forskellige måder. Itreas serverløsninger omfatter både serverdrift på jeres adresse, hosting i eget hostingcenter, og backupløsninger.

Servere er en kernekomponent i IT-infrastrukturen og dermed også i virksomhedens måde at arbejde på. Vi stiller op med viden om best practice fra en lang række forskellige virksomheder, også de helt store. Derfor kan vi rådgive om, hvordan din virksomheds IT-infrastruktur skal tilpasses din strategi, så du får mest muligt ud af din investering, uanset om i er 5 eller 500 brugere.

Virtualisering

Virtualisering af servere er en metode til at udnytte serverens hardware optimalt ved at installere flere instanser på den samme fysiske server. En virksomhed med 80 brugere og eksempelvis 5 servere, kan på den måde nøjes med to servere, hvilket sparer omkostninger til anskaffelse, administration, strøm og vedligeholdelse.

I mere komplicerede tilfælde, hvor virksomhedens servere også skal afvikle speical software fra producenter eller kunder, kan virtualisering reducere omkostningerne med mange tusinde kroner. Vi beregner gerne, om din virksomhed kan spare penge ved virtualisering af dine servere.

Hos Itrea bruger vi som udgangspunkt Microsofts Hyper-V platform til virtualisering og sekundært VMware.

Hosting og backup

Itrea hoster løsninger for mange virksomheder i erhvervslivet, og der er ingen løsninger der er for store eller for små. Alle servere er placeret i et topsikret datacenter med redundante fiberforbindelser samt brand- og fugtsikrede lokaler for at sikre vores servere og dine data. Vælger du os til at hoste dine løsninger, sparer du på etableringsomkostninger og faste månedlige udgifter. Du skal heller ikke ud og investere i hardware eller spekulere på software-licenser.

Kontakt os for at høre mere.

Hybridreplikering

Hosting kan ske ved en hybridreplikeringsløsning. Det vil sige, at virksomhedens server spejles via en netforbindelse til en server i et hostingcenter. Hvis virksomhedens fysiske server går ned, vil medarbejderne fortsat kunne arbejde via serveren i hostingcenteret. På den måde mindsker man risikoen ved et servernedbrud, så produktion og arbejde kan fortsætte.

Vi tilbyder også regelmæssig backup efter aftale og behov. Det vil sige, at vi tager et tidsbillede af en server, så data fra serveren på et bestemt tidspunkt kan gendannes, f.eks. hvis filer går tabt eller bliver inficeret med malware.

IT-drift og vedligeholdelse

Langsom IT og nedbrud er to af de helt store pengeslugere i danske virksomheder, og der kan være rigtig mange penge at spare på at få en IT-løsning der strømliner produktionen og arbejdsdagen for medarbejderne.

Itrea giver dig mulighed for at lægge IT-driften i trygge hænder. Vi kan hjælpe med alt lige fra udskiftning og opgradering af udstyr til overvågning af sikkerhed og vedligeholdelse af servere. Efter behov kan du udlicitere hele driften til os, så vi fungerer som virksomhedens IT-team, eller vi kan tage os af udvalgte opgaver.

Uanset hvad du vælger, er det vores mål, at du skal have mindst muligt bøvl ud af dine IT-løsninger.

Helpdesk og asset management

IT-systemer fejler af og til. Itrea har sat fejlretningen i system med en helpdesk-løsning, så vi kan træde til og løse problemerne, så snart de bliver indberettet.

Som kunde hos Itrea har du altid adgang til vores online helpdesk, hvor du kan oprette og følge supportsager der vedrører din virksomhed. Du kan også til enhver tid danne dig overblik over, hvor mange timer der er blevet brugt på supportsager, og du vil hver måned få tilsendt en oversigt.

Helpdesk og asset management

Asset Management dækker kort fortalt over, at du kan registrere oplysninger om alt hardware i virksomheden. Vi holder f.eks. styr på hvornår garantien udløber på servere og PC'er, og virksomheden får besked tre måneder før.

Drift management

Fordelene ved en drift management-aftale er, at man ikke behøver at have en dedikeret ressource i virksomheden til at varetage IT. Derved kan I koncentrere jer om forretningen og spare tid på at overlade IT-delen til vores specialister.

Ved drift management har virksomheden selv IT udstyr på virksomhedens adresse, hvor Itrea varetager alt drift og support. Hvis brugerne oplever problemer, ringer de direkte til Itrea, som herefter på begynder fejlretning.

Drift og opdatering af servere kan tilkøbes i en drift management-aftale, og alt kan tilpasses alt efter virksomhedens behov. Drift management-aftaler kan også kombineres med en overvågningsaftale, hvor Itrea overvåger virksomhedens udstyr og selv tager initiativ til at rette eventuelle fejl.

Overvågning af IT

En overvågningsaftale med Itrea gør, at du er på forkant med eventuelle IT-problemer, så de ikke påvirker driften af virksomheden. Vores overvågning er automatiseret, hvilket sætter os i stand til at overvåge 600 servere med kun to mand dedikeret til opgaven.

Itreas overvågningssystem opsamler data og advarsler fra de overvågede systemer. Problemer, fejl eller trusler bliver opdaget og imødegået med det samme, og ofte kan vi påbegynde fejlretning før medarbejderne bemærker fejlen. Derved behøver vores kunder ikke bruge tid på selv at fejlsøge og ringe os op, og IT-medarbejderne slipper for at være på konstant tilkaldevagt.

Vi kan overvåge alt hardware, alle services samt applikationer på servere og pc'er. Aftalen vil typisk omfatte alt hardware og applikationer, der er kritiske for forretningen og driften. Vi kan også overvåge printere, switches og firewalls.

Kontakt os for at høre mere

Udskiftning og opgradering af computere

Når vi leverer hardware og software til virksomheder, sidder vi på samme side af bordet som kunden. Det betyder, at vi hjælper med at skaffe de bedste priser på pc'er, licensaftaler, servere, printere og mange andre ting. Vi leverer kun kvalitetsprodukter, som vi selv kan stå inde for.

Itrea har øje for at installere dynamiske systemer, som kan vokse i takt med forretningen. Vi har stor erfaring med at tænke brugeradfærd ind i løsningen, så vi kan vurdere det fremtidige behov for at oprette ekstra brugere eller købe ekstra servere. Og du behøver ikke nødvendigvis købe flere servere med det samme - vi sørger bare for, at løsningen er klar til at blive udvidet.

Når vi leverer en PC, kan vi i øvrigt sørge for, at den er 100% opdateret og klargjort, så firewall, printer, email, kalender og software er klar til brug. Så kan medarbejderen gå direkte i gang med arbejdet.

Valg af hardware

I3A hjælper alle typer virksomheder med indkøb af kvalitetshardware. Vi kender markedspriserne og er kvalitetsbevidste, så vi kan hjælpe din virksomhed med at skaffe de bedste priser på hardware, etablering af internet, print og kopi, webservere, hosting og mange andre ting.

Vi leverer kun kvalitetsprodukter, som vi selv kan stå inde for. Itrea anbefaler HP, IBM og Lenovo som de mest stabile mærker, der giver den bedste sikkerhed mod nedbrud og systemfejl. Dels er de store producenter med mange års erfaring, dels giver deres 3 års garanti sikkerhed for dag-til-dag service ved eventuelle hardwarefejl. Der er også mange andre fordele, såsom holdbarhed, driftsikkerhed og strømforbrug.

Når vi leverer en PC, kan vi sørge for at den er 100% opdateret og klargjort, så firewall, printer, email, kalender og software er klar til brug, og medarbejderen kan gå direkte i gang med arbejdet.

Web Design

Design af website, mobil eller desktop app. I samarbejde med vores dygite design team får du chancen for at omsætte din ide til et håndgribeligt visuelt produkt.

Vi har sans for detaljer og vi går meget op i brugervenlighed. For os handler det om at give slutbrugeren en god og værdiskabende oplevelse.

Webudvikling

Der er et helt specifikt sæt af værktøjer som bedst fanger mulighederne i et hvert projekt. Disse værktøjer udvikler sig heletiden, derfor holder vi os dagligt på forkant med udviklingen.

Det betyder at uanset om opgaven er en simpel hjemmeside, eller et stort multiplatform system så kan vi hjælpe din virksomhed.

Grafisk Design

Vi hjælper virksomheder med at udvikle deres brand og visuelle identitet. Vi har fokus på at fange essensen af din virksomhed i et simpet og alligevel sigende grafisk produkt.

Vi arbejder med alt fra digitalt print materiale til digitale markedsførings kampanger.

Bestil et systemcheck af din virksomhed

Download Teamviewer